zväčši obraz na 800 x 562

Kontakt pre serióznych záujemcov:

MartinBenka@seznam.cz

Obraz je predaný.

Skúste na prelome roka nasledujúcu ponuku.

 

Odpočinok počas žatvy, 1914
olej na lepenke, 68 x 49 cm

Posudok
Zväčši obraz na
  800 x 562 (303 KB) Zväčši obraz na  1024 x 719 (458 KB) Detail  - podpis (178 KB)

 

 

Doba zobrazenia väčšieho obrázku závisí od rýchlosti pripojenia a Vášho PC.
Stránka je tvorená pre rozlíšenie obrazovky 800 x 600.

 

 

Zo súdnoznaleckého posudku:

   Ústrednou postavou na obraze je tancujúci mládenec. Ťažisko kompozície sa sústreďuje do pravej časti obrazu, kde oddychuje skupina žníc a žencov, jeden z nich vyhráva na ústnej harmonike. Ako protiváha v ľavej časti obrazu na prvom pláne sú kroviny a kvety; typický motív pre niektoré Benkove štúdie z raného obdobia. Výjav je traktovaný skicovite, farebnosť v typických béžových, hnedých a žltých odtieňoch je v kontraste s intenzívne modrou oblohou, miestami zaplnenou oblakmi. Krajina je rovinatá, s topoľami v pozadí, zrejme reminiscencie na rodné Záhorie alebo na pobyt na Morave. Je to dielo z čias po prvej Benkovej výstave v Prahe (1912).
   Benkove rané diela sú už zriedkavosťou a bolo by žiaduce, aby sa obraz stal súčasťou zbierky Benkovej tvorby. Preto navrhujem, aby bol odkúpeny z Benkovho fondu do SNM v Martine.

návrat